През 2019/2020 учебна година 25. ОУ "Д-д Петър Берон" участва в Национална програма Иновации в действие.

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в  училище-партньор от цялата страна.

Във връзка с реализираните дейности 25. ОУ си партнира с 56. СУ "Проф. Константин Иречек", гр. София, което е едно от иновативните училища в България.

На 13.11.2019 г. 25. ОУ гостува на 56. СУ. На срещата се демонстриранха иновациите в училището-домакин. Присъствахме на открити уроци в начален етап, осъществени чрез JUMP Math, система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете.