Участие в Националната програма „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”.

Основни цели:

- да открием силните страни на характера и способностите на учениците;

- да проследяваме индивидуалното развитие на конкретния ученик като насочваме вниманието върху уменията, качествата и способностите му;

- да поемем своя дял от отговорността за внедряване в образователния процес и в ученическия колектив, в рамките на пълномощията ни, на съвременен метод за оценяване – създаване на ученическо портфолио.

 

2019/2020 учебна година – Сформирани групи: 1

2021/2022 учебна година – Сформирани групи: 3

 

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина“

2021/2022 учебна година – Сформирани групи: 1

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”

2021/2022 учебна година – Сформирани групи: 4