Еразъм+
Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към гражданското образованието на нашите ученици. Те ще направят изследвания, свързани с пет социални теми в своята страна, ще представят и обсъдят резултатите със своите европейски връстници. По този начин ще развият знания, умения и нагласи, свързани с гражданското образование, които са значими както на местно ниво, така и на европейско ниво. Искаме да създадем в нашите ученици компетентности по гражданско образование.

Темите са разделени в следните области: политика, стереотипи, миграция, образование и семейни роли в периода от 1960 г. до сега.

Чрез разнообразни дейности и проучвания нашите ученици ще придобият следните компетентности:

- ефективно и конструктивно взаимодействие с другите;

- критично мислене;

- социална отговорност и компетенции;

- демократично мислене.

Чрез развиване на компетентностите, учениците ще усвоят:

1) Знания, които ще получат чрез изследване на основните социални промени от 1960 г. до сега.

2) Умения, които ще придобият при комуникацията си с местната общност, свързани с демократично мислене, равенство между хората, толерантност и солидарност към всички.

3) Нагласи, които ще развият чрез взаимодействие и дискусии по социални въпроси, свързани с темите.

Проект: "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, с регистрационен номер 2020-1-HR01-KA229-077823_4

 

Ръководител: Надка Христова, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Румъния, Турция, Хърватскa

* * * * * * * * * * 

На 01.12.2020 г. се обяви конкурс за създаване на лого на проекта. Предложения представиха голяма част от учениците на 25. ОУ. Комисия, назначена със Заповед на директора разгледа творбите на учениците. Критериите, по които журито оцени разработките са: стилизираност; компактност; разпознаваемост; приложимо за изработка във векторен вариант. Творбите, отговарящи на горепосочените критерии са 6. Създаде се анкета, чрез която номинираните лога се предоставиха за гласуване от учители, ученици и родители.

Надпреварата при гласуването беше много динамична. Две от логата са с много малка разлика. Комисията, свързана с дейностите по проекта взе решение и двете лога да се състезават с нашите партньори по проекта.

Еразъм+
Еразъм+

На международно ниво се взе решение да гласува само координаторът по проекта от всяка държава. Условието беше да се гласува за лого на страна партньор. Никой нямаше право да гласува за собственото си лого. Спечели логото на партньорите ни от Хърватска. 

С гордост обаче обявяваме, че нашите лога са на второ място. Получихме само една точка по-малко от спечелилото конкурса лого.

* * * * * * * * * *

Във връзка с осъществяването на дейностите по проект „Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens“, №2020-1-HR01-KA229-077823_4 през месец декември 2020 г. 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ осъществи следните дейности, според плана в проекта:

 1. Организира се състезание за лого на проекта на местно ниво. На сайта и Фейсбук страницата на училището се обяви конкурс за създаване на лого, в което участие взеха учениците от училището. Предложенията бяха разгледани и оценени от жури, което се състави от учителите по изобразително изкуство. Бяха номинирни 6 предложения. Създаде се анкета чрез Google Form, чрез която изборът на лого се подложи на гласуване. Две от логата получиха резултат с разлика от 1%. Комисията взе решение да предложи за гласуване на национално ниво и двете творби. Качихме предложенията си в страници и материали в eTwinning.
 2. Създадохме кът на Еразъм в училище. Той съдържа информация относно името на проекта, съфинансирането му от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, логото спечелило конкурса за лого на проекта, знамената на държавите-партньори, кратка информация за проектната идея и цели. В специален шкаф се сложиха материали от първата дейност – предложения за лого от българските ученици. Снимки от къта на Еразъм+ качихме в платформата на eTwinning.
 3. Сформира се училищна комисия, която ще следи за спазване на сроковете на предвидените по проекта дейности. Комисията се състои от учители по: български език, математика, география, история, английски език и координатора на проекта. Имайки в предвид, че проекта ще бъде осъществен през следващите две години се взе решение в него да вземат участие учениците от шестите класове, които за две години ще могат да надградят познанията, които ше придобият, изпълнявайки дейностите по проекта.
 4. Изпълнени са следните мероприятия, предвидени за месец декември:

ПОЛИТИКИ 1а: Учениците проведоха интервю със своите родители, баби, дядовци, роднини, за да се запознаят с най-важните политически промени от 60-те години на миналия век до сега. Така те почерпиха информация от очевидци на случилото се в България през последните 60 години.

ПОЛИТИКИ 1b: Под ръководството на учител по история, учениците подготвиха и представиха чрез онлайн платформата на Teams презентации, които дават информация за политическата история на България от 1960 г. до наши дни. Интервюто и най-добрите презентации са качени в страници и материали в eTwinning.

Подготви се кратка online анкета, която споделихме в eTwinning. На тази анкета отговориха учениците от другите държави, след като се запознаха с презентациите на България.

Анкетите на останалите партньори се разпространиха сред българските ученици. Те отговориха на въпроси, свързани с политическите промени на Хърватска, Румъния и Турция, след като предварително се запознаха с техните презентации.

Интервю с Васил Калинов. Политическия живот на България от 1960 година до наши дни.

Интервю, създадено от Християн Луканов и Йоан Пенев

Политики 2: Проведе се среща между учениците и директора на 25. ОУ „Петър Берон“ под надслов „На торта с директора“. Чрез въпросите си децата целяха да опознаят директората като човек със собствени интереси и мечти. По време на разговора г-жа Доковска сподели за любимите си неща като цвете, музика, сезон, спорт, хоби. Тя разказа за трудния път, който е изминала за да стане директор. Сподели качества, които трябва да притежава всеки директор за да управлява добре едно училище. Изказа мнение за бъдещото развитие на 25 основно училище. Накрая на интервюто тя пожела всички ученици да бъдат здрави, любознателни и да не спират да мечтаят.

Румънският отбор създаде сайт на проекта, в който се публикува актуална информация, свързана с дейностите по проекта.

* * * * * * * * * * 

Във връзка с осъществяването на дейностите по проект „Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens“, по Програма „Еразъм+“, №2020-1-HR01-KA229-077823_4 учениците от 25. ОУ осъществиха следните дейности планирани за месец януари по проекта:

ПОЛИТИКИ 3a: Учениците си избраха актуална политическа тема, наблюдаваха я в продължение на седем дни чрез различни източници на информация (телевизия, преса, уебсайтове). Събраха сведения за това какви факти, мнения или фалшиви новини са представени, както и отразяване на събитията в различни медии. Темите, върху които учениците направиха своите доклади са:
- Ваксинация Срещу Covid19 – Кристиян Луканов, 6.а клас; 
- Факти, мнения и фалшиви новини за ваксините Covid19 – Борислав Пашов, 6.а клас; 
- Covid19 – Далиа-Алексис Гарда 6.а клас; 
- Земетресенията в Хърватка – Марин Пелов, 6.б клас; 
       - Изборите в САЩ - Анна - Мария Драгинова, 6.в клас; 
- Изборите в САЩ - Денис Ангелов, 6.в клас; 
- Изборите в САЩ - Ивона Велчева , 6.в клас; 
- Изборите в САЩ - Калина Калинова, 6.в клас; 
- Избори 2020 - Александър Дунчев, 6.в клас; 
- Изборите за президент на САЩ – Александър Бонев 6в клас; 
- Брекзит и фалшивите новини – Иван Гаджев, 6.г клас; 
- Черен Великден - Христина Пеева, 7.а клас; 
- Предстоящите избори в България - Илияна Трингова, 7.а клас; 
- Консултациите при президента Румен Радев – Магдалена Пастухова, 7.а клас; 

           - Фалшиви новини 2020 избори - Паола Павлов, 7.а клас; 

           - Земетресението в Хърватска – Нина Георгиева, 7.а клас; 

           - Обсъждането за  връщане на големите ученици в клас – Иванела Иванова, 7.а клас; 

- Щурмът на Капитолия – Людмил Костов, 7.в клас. 

           Политики 3b: Направените проучвания и отразените становища на учениците са публикувани в страниците на Twinspace в eTwinning на проекта.

* * * * * * * * * * 

На 18.02.2021 г. се състоя среща между г-жа Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия по образование и наука и представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, в лицето на г-жа Надя Йорданова, класен ръководител на 6.в клас, учител по математика и Александър Дунчев, ученик от 6.в клас. Събитието е част от дейностите по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", №2020-1-HR01-KA229-077823_4.

Александър Дунчев се изяви като млад журналист и направи своя дебют, взимайки интервю от г-жа Дамянова в сградата на Народното събрание.

Задавйки своите въпроси той получи информация относно детството на г-жа Дамянова, нейните лични и професионални постижения, с които се гордее. Г-жа Дамянова сподели за качествата, които един политик трябва да притежава, за да бъде добър в работата си. Обсъди се гледната точка и на двете позиции относно онлайн обучението. Мнение изразиха както Александър, така и г-жа Дамянова.

На края на срещата и двете страни си размениха подаръци в знак на добрите взаимоотношения между училище и правителство.

* * * * * * * * * *

В периода 15.03.2021 г. – 19.03.2021 г. се състоя първата онлайн мобилност по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", № 2020-1-HR01-KA229-077823_4.

Всеки партньор по проекта разполагаше предварително с програма, която включваше дейности за всеки един ден от седмицата. За изпълнението на задачите се включиха учениците от шестите класове, ръководени от своите класни ръководители, както и колеги от прогимназиален етап. Създаде се банка с материали, които да бъдат представени всеки ден, в зависимост от поставените задачи.

Материали предоставиха много ученици, но бройката на участниците беше ограничена. Нашето училище участва с осем ученика, които по време на мобилността освен своите представиха материали създадени от други деца или колеги.

Специални благодарности изказваме на:

- Колегите, участващи в Учителския симпозиум за споделяне на добри практики:

 • Десислава Илиева, учител в начален етап, класен ръководител на 1.г клас;
 • Красимира Тодорова, учител по БЕЛ, класен ръководител на 6.а клас;
 • Светослав Димитров, учител по география, класен ръководител на 6.б клас;
 • Надя Йорданова, учител по математика, класен ръководител на 6.в клас
 • Красимира Славчева, учител по история, класен ръководител на 6.г клас. 

- Анна Йорданова и Грета Микова за езиковата подкрепа по време на онлайн дейностите.

- Участващите в онлайн мобилността ученици:

 • 6.а клас – Борислав Пашов; Миглена Радкова;
 • 6.б клас – Марин Пелов; Деница Найденова.
 • 6.в клас – Мишел Пръчкова; Александър Бонев;
 • 6.г клас – Мартина Цолова; Иван Гаджев

- Предоставили материали за по-доброто ни представяне в дейностите:

I. Известни исторически личности на България:

* Кристиян Луканов, 6.а клас – презентация за д-р Петър Берон;

* Александър Йорданов, 6.а клас – презентация за цар Борис III;

* Йоан Пенев, 6.а клас – презентация за Христо Стоичков.

II. Речник, включващ думи, свързани с гражданското образование, който ни предостави г-жа Надя Йорданова, учител по математика, класен ръководител на 6.в клас.

III. Изложба на тема активно гражданско общество и демокрация:

* Яна Маринова, 6.а клас – Любовта е около нас.

* Ивона Велчева, 6.в клас – Протест на жълтите павета за екогласност.

* Калина Калинова, 6.в клас – Асамблея Знаме на мира – 40 камбани.

* Денис Ангелов, 6.в клас – Изборът е наш! и Част от мен.

* Берен Ахмед, 6.в клас – 3-ти март.

* Георги Димитров, 6.г клас – Протест на майки на деца с увреждания.

* Мартин Димитров, 6.г клас – Национален празник – Трети март.

IV. Изложба на снимки на политически лидери.

Колажи с политически личности в периода 1960 г. – 2021 г. изработи г-жа Катя Тенекеджиева, учител по изобразително изкуство.

V. Политическа система в България.

Презентация и викторина към нея ни предостави г-жа Красимира Славчева, учител по история.

VI. г-ца Михаела Мариус, г-жа Лидия Павлова и г-жа Анна Иванова предоставиха презентация на тема „Ролята на масмедиите по време на политически кампании“.

Осъществени дейности по време на онлайн мобилност по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens" по дни:

15.03.2021 г. (понеделник)

Онлайн мобилността по проекта се осъществи изцяло в платформата Zoom. Срещата започна с представяне на партньорите и техните екипи. Всяка страна представи себе си. Всеки участник даде кратка информация за училището, което представя, своето хоби и интереси. Чрез кратко видео се запознахме с културата на Румъния, нейните традиции и обичаи. Проведе се състезание в Kahoot, в което Миглена Радкова от 6.а клас спечели първо място за бързина на отговорите и второ място за брой дадени верни отговори от общо 22 участници. Последва указания за използване на eTwinning, в предстоящото съставяне на речници, качване на рисунки и снимки на политически лидери. Състоя се отборна игра, където участниците бяха разделени на три групи. Всяка група трябваше да отговаря на въпроси, свързани с по-добро опознаване на учениците по между си.

В края на срещата всеки отбор представи известни исторически личности от страната си. Ние презентирахме биографични данни за Цар Борис III, Петър Берон и Христо Стоичков.

Накрая се направи се анализ за удовлетвореност от срещата. На случаен принцип всеки участник сподели своите преживявания от проведената среща.

16.03.2021 г. (вторник)

До обяд всеки отбор работи самостоятелно. В платформата на eTwinning се създаде Форум. Във форума се публикуваха папки, в които учениците трябваше да качват материали, свързани с планираните дейности. Създаде се папка Речник, в която азбуката беше разделена на четири части и съответно се създадоха четири отбора. Всеки отбор се ръководеше от един учител, който дава насоки на 6 ученика. Според буквите на азбуката учителите дават думи на учениците, свързани с тема Политика. След това думите се разпределят между участниците, като ученици от една и съща страна получават различни думи. Задачата на всеки ученик беше следната: да напише думата на английски и на родния си език. След това чрез vocaroo.com записва гласа си като произнася думата на родния си език. Двете дейности се качват във форума. Всеки ученик споделя направената от него задача в своя отбор.

Следващата задача беше да се направят две изложби. Едната изложба е със снимки на политически лидери. Във форума споделихме, че колажите се представят от целия екип на България. Под всеки колаж се написа кратко описание за името на изобразения политик и каква длъжност е заемал като политик в България през периода 1960-2020г.

В другата изложба учениците представиха рисунки нарисувани от тях или на свои съученици, с кратко описание какво събитие изобразява автора на рисунката.

След всички тези дейности се състоя онлайн среща между всички партньори, в която се коментираха изпълнението на предходните задачи.

Накрая на дискусията се взе решение речника да бъде визуализиран в електронна книга, която направи българския отбор. Линк към книгата:

https://read.bookcreator.com/4VUnQ2RIGudwzW9vJ3JKWE3299u1/JO0LefVuRQ68RRx86vDSWQ

Онлайн срещата завърши с образователна игра за внимание.

17.03.2021г.(сряда)

Срещата започна с представяне на урок от Румъния на тема „Ролята на гражданското образование“. След презентацията учениците участваха в игра на думи, в която трябваше да кажат по една дума, свързана с гражданското образование. Всеки един от ученици четеше по един слайд от презентацията и отговаряше на въпроси, свързани със слайда. Нашите ученици отговориха правилно на поставените им въпроси.

След това се разделихме в класни стаи, където гледахме видео, отново свързано с гражданското образование и въз основа на него се попълни въпросник.

Състоя се образователна игра. България играеше с Хърватска. Всяка страна представи презентация на тема „Политическа система в страната“, след което противниковия отбор трябваше да отговаря на въпроси, свързани с темата.

Срещата приключи с представяне на образователните системи на България, Румъния и Хърватска.

18.03.2021г. (четвъртък)

Онлайн срещата започна с Международен симпозиум на учителите, работещи по проекта. Всеки участник сподели инструменти за работа в класната стая. Коментираха се добри практики и възможности, които учителите използват в обучението с учениците, като споделяне на уроци, оценяване, тестове и др.

В срещата взе участие Ник Морган, консултант по образование в Глазгоу, Шотландия. Той презентира материали на тема Гражданското образование в Шотландия. Сподели интересни факти, свързани с демократичното и гражданско образование на учениците в страната си. След неговото представяне, учениците, участващи в семинара зададоха въпроси, предизвикани от интереса, който породи в тях г-н Морган.

Последва практическо занимание на тема „Защо конституцията е важна“. След разяснения от страна на румънския отбор се проведе викторина, в която всички взеха участие.

19.03.2021 г. (петък)

Проведе се групово занимание. Учениците бяха разделени по стаи. Предоставена им беше презентация, в която на отделни слайдове бяха разпределени различни теми, по които учениците трябваше да пишат приликите и разликите по между им свързани с избрания слайд, напр.: Храни, Музика, Любими телевизионни програми и др.. Всеки отбор трябваше да избере по три слайда, в които да попълни информация за определено време. След приключване на поставената задача всички ученици отново се събраха заедно и всеки отбор споделя направеното.

Учениците представиха презентациите си за факти, мнения и фалшиви новини, наблюдавани в медиите в продължение на седем дни. Те изразиха мнение относно разглежданата новина и споделиха впечатления за работата си.

Лидия Нестор, румънски координатор, проведе урок за ролята на масмедиите в отразяването на различни новини. Тя ни запозна с основните дейности и инструменти, които използват масмедиите, за да създадат своите новини, така че да предизвикат интерес сред общността. Представи в хронологичен ред кога всяка медия (радио, телевизия, интернет, вестници, мобилни телефони, кино) е започнала дейността си. Обърна внимание на предимствата и недостатъците на източниците на информация. В края на урока учениците трябваше да наредят пъзел, свързан с масмедиите и да напишат в Padlet по две имена на популярни в страната им вестници, телевизия, радио, списания и уебсайтове. Чрез Kahoot се демонстрира наученото от презентацията на румънския отбор.

Всяка страна представи предварително подготвена презентация на тема „Ролята на масмедиите по време на политически кампании“. След това румънският отбор показа дигитални инструменти за създаване на електронни ресурси.

Като финал на онлайн срещата се направи кратък анализ на проведените дейности през изтеклата седмица. Излъчиха се кадри от мобилността и се осъществи обратна връзка чрез попълване на формуляр.

 

Всички ученици, които участваха в онлайн мобилността получиха познания върху съвременната история и гражданското образование. Въпреки, че бяха най-малките участници те придобиха самочувствие и удовлетвореност от цялостното си участие. Подобриха езиковите си компетенции по английски език и създадоха много виртуални контакти и познанства.

* * * * * * * * * *

На 15.04.2021 г. се състоя интервю с г-н Явор Бонев и младите журналисти от 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, със съдействието на г-жа Надя Йорданова, учител по математика и г-жа Красимира Славчева, учител по история и цивилизация. Събитието е част от дейностите по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", №2020-1-HR01-KA229-077823_4.

Ученици, присъстващи на срещата: Росен Томов, 6.а клас; Ана Кръковска, 6.б клас; Александър Дунчев, 6.в клас; Денис Ангелов, 6.в клас; Ерика Карабелева, 6.г клас и Мартина Цолова, 6.г клас.

Темата, по която в момента се осъществяват дейности по проекта е „Миграция“. Г-н Явор Бонев е младши полицейски инспектор в Столична дирекция на вътрешните работи, отдел „Миграция“, основана през 2004 г.. Г-н Бонев отговаря за пребиваването на чужденци в гр. София, като основната му дейност е свързана с контрол върху пребиваването на гражданите от т.н. трети страни. Той проверява чуждите граждани на какво основание са в България: по брак с български граждани; бизнесмени, чийто бизнес е в страната ни или граждани, които осъществяват търговско представителство.

През последните години госта ни се занимава с контрола, свързан с нелегалните емигранти, които пристигат от Близкия изток, Ирак, Авганистан и Сирия. Основните причини за миграция са икономически или свързани с военни действия в страните, търсейки по-добър начин на живот. Като законни мигранти в България пребивават хора от близките до нас държави като Сърбия, Македония, Русия. С единствена цел за един по-добър икономически живот търсят убежище при нас и от Бразилия, Чили, Венецуела. Като легални и нелегални емигранти преобладават млади хора, които търсят промяна в начина си на живот и по-добра финансова реализация.

Г-н Бонев отговори и на въпроси, свързани с политиката на България спрямо миграцията и хората, които остават в страната ни. Разказа интересни случки, свързани с пряката му работа.

Със информацията, която получиха учениците те обогатиха познанията си по гражданско образование и получиха отговори на въпроси, които представляваха интерес за тях.

С цялото интервю може да се запознаете ТУК.

* * * * * * * * * * 

На 26.04.2021 г. се състоя интервю със сирийски гражданин, емигрирал в България и младите журналисти от 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, със съдействието на г-н Светослав Димитров, учител по география и икономика. Събитието е част от дейностите по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", №2020-1-HR01-KA229-077823_4.

Ученици, присъстващи на интервюто: Анна-Мария Драгинова, 6.в клас; Радослав Кънев, 6.в клас; Венелина Янкова, 6.г клас; Александра Иванова, 6.г клас; Ерика Карабелева, 6.г клас и Мартин Димитров, 6.г клас.

Поради статута на нашия гост и защита на личните му данни няма да споменаваме неговото име. По молба на госта ни снимки от интервюто няма да бъдат публикувани.

Господин Х.Х. е сирийски гражданин, който пребивава в България повече от 30 години. Той сподели с младите журналисти за живота си в Сирия, както и за причините, които са го принудили да започне ново начинание в България. Разказа за трудностите, с които се е сблъсквал, както и за мечтата си за по-добър живот за него и семейството му.

С цялото интервю може да се запознаете ТУК.

* * * * * * * * * *

Приключиха дейностите на тема „Миграция“ по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens"

Като финал на дейностите на тема „Миграция“ за учебната 2020/2021 година по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", учниците от 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ направиха множество интервюта и проучвания, свързани с живота на мигрантите в България.

Запознаха се със съдбите на семейства, които са предпочели нашата страна, за да заживеят един нов и спокоен живот. Проучиха причините, които са подтикнали българи да намерят убежище в чужбина.

Проведоха собствени проучвания за живеещите малцинства у нас: евреи, арменци и роми. Чрез презентации отразиха грижите, които полага България за тях.

Ученицте от седмите класове гледаха предоставения ни от патньорите филм „Човешки поток“ и направиха спонтанни коментари за впечатленията си от филма, изполвайки Padlet. Линк към трейлър - https://youtu.be/YP5F7-RwVgM

Коментари на наши ученици - https://padlet.com/ana_serences1/wyyewea1du1qlgj3

През месец септември дейностите продължават. Темата, въху която ще работим съвместно с партньорите е „Образование“.

* * * * * * * * * * 

С гордост можем да се похвалим с успешното приключване на трета тема „Образование“ по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", по Програма „Еразъм+“, № 2020-1-HR01-KA229-077823_4.

През месец септември екипа от преподаватели, участващи активно в дейностите по проекта написаха сценарий за пиеса, чрез която се показват различията в провеждането на учебния процес преди и сега. В пиесата се прави паралел в подготовката на учебния процес през годините, как изглеждат класните стаи, развитието на технологиите и как се променят взаимоотношенията между учители и ученици.

Пиесата се изигра от ученици, от 7.в клас, с класен ръководител г-жа Надя Йорданова. Засне се видео, което предоставяме чрез следния линк:

Поради онлайн обучение през месец октомври, учениците направиха виртуални разходки в различни сайтове на музеи, които предлагат експозиции на Образованието в България. Те се информираха за развитието на образованието през годините. Разгледаха възстановки на класни стаи, претърпели промени от началото на XX век до сега.

Въз основа на видяното в музеите, учениците написаха статии, отразяващи различията в обучението преди и сега. Констатираха различни методи в представяне и подготовка на уроци, наказания и поощрения в образователния процес, отношения между учители и ученици в класната стая.

Техните статии бяха публикувани в eTwinning на проекта.

Като част от планираните дейности споделихме с партньорите традиционни детски игри, популярни в миналото на нашите родители. Представихме игрите: „Народна топка“ и „Двама са малко-трима са много“.

През месец ноември седмокласниците изразиха своето креативно мислене и творчески дизайн в създаването на рисунки на училищни униформи. Те нарисуваха униформи от миналото ни на пионери и чавдарчета. Предложиха собствен дизайн на униформа, която биха искали да носят в бъдеще. Чрез рисунки и снимки те онагледиха сегашната си униформа, която носят в училище.

Като финал на дейностите по тема „Образование“ много седмокласници направиха у дома импровизирана среща със своите баби и дядовци под надслов „Чаено парти с баба и дядо“. Всеки участник проведе разговор с възрастните хора, свързан с поведение и наказание на учениците от тяхното време. Техните впечатления и разкази може да прочете в прикачените файлове.

Декември е месеца, в който випуска от седмите класове предаде щафетата за реализация на последващи дейности по проекта на учениците от шестите класове.

Като всеки финал всеки, който е участвал активно в дейностите по проекта през последната година получи награда от името на училището: грамота и подаръчен комплект с аксесоари, носещи логото на проекта.

Наградени за достойно представяне и активно участие бяха:

7.а клас:

1. Борислав Пашов.

2. Христо Захариев.

3. Миглена Радкова.

4. Яна Маринова.

5. Кристиян Луканов.

6. Йоан Пенев.

 

7.б клас:

1. Деница Найденова.

2. Марин Пелов.

 

7.в клас:

1. Александър Бонев.

2. Мишел Пръчкова.

3. Денис Ангелов.

4. Александър Дунчев.

5. Калина Калинова.

 

7.г клас:

1. Иван Гаджев.

2. Александра Иванова.

3. Мартина Цолова.

* * * * * * * * * * 

Учениците от шестите класове в 25. ОУ "Д-р Петър Берон" поставиха началото на проектите си дейности по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens".

Те поеха щафетата от седмокласниците и започнаха работа по тема "Стереотипи".

Чрез съвместно направена презентация от г-жа Милена Стойнева, класен ръководител на 6.в клас и г-жа Светлана Андреева, класен ръководител на 6.б клас, на всички ученици беше представена темата за Стереотипи в часа на класа. Акцентира се върху значнието на думите: стереотипи, предразсъдъци и дискриминация.

След като са усвоили приликите и разликите между понятията шестокласниците споделиха своите разбирания за понятието стереотип и дадоха примери за такива.

Г-жа Светлана Андреева, съдейства за изработката на флаери на тема „Стереотипи“.