1. План за превенция и контрол срещу Covid 19 на 25. ОУ "Д-р Петър Берон".

2. План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за Covid 19.

3. План за действия в условията на Covid 19 на 25. ОУ "Д-р Петър Берон".