Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за периода 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година