През първата седмица на месец юни 2019 г., учениците от  III”а” и III”г” клас , заедно с класните си ръководители г-жа Николета Петкова, г-жа Василка Велева и г-жа Даниела Куновска опознаха множество спортове, за да могат да открият своя. Те станаха част от извънкласните дейности планирани по проект от техните учители. Програмата беше разнообразна, атрактивна и много опознавателна за децата.