Завършване на учебната 2019/2020 година на учениците от ПГ, първи, втори и трети клас.

Тази година всички завършиха успешно, обучавайки се дистанционно.