25 ОУ "Д-р Петър Берон" - Училище за победители

Днес в 25 ОУ “Д-р Петър Берон” работят  квалифицирани и мотивирани педагози – с опит, с професионализъм, с ясна визия за ролята си в изграждането личността на ученика и за запазване достойното място в обществото както на училището, така и на учителя.

25 ОУ - член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Асоциацията е създадена през 2005 г. от издателство КЛЕТ България ЕООД, изключителен представител на Cambridge University Press, като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език.

Днес в Асоциацията членуват 88 от най-добрите училища в страната и интересът към нея непрекъснато нараства. По време на Коледното парти на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, което се състоя на 04.12.2014 г. в гр. Елена, бяха раздадени традиционните годишни награди на Асоциацията. Победител в категория "Най-активно училище за 2014" сред новите училища членове е нашето - 25 ОУ „Д-р Петър Берон“. Сертификат, грамота и купа бяха тържествено връчени на директора г-жа Надка Христова.