Проект УСПЕХ за четвърта година в 25 ОУ „Д-р П. Берон”

През 2014/2015 учебна година 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, за четвърта поредна година се включи в Проект „Успех“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“.

Желанието да се осмисли свободното време на децата, чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми, мотивира учителите да сформират следните групи:

1 Звездички 1 Ръководител: Албена Иванова

2 Звездички 2 Ръководител: Ирена Динева

3 Уча и играя 1 Ръководител: Анелия Йовчева

4 Уча и играя 2 Ръководител: Анелия Йовчева

5 Уча и играя 3 Ръководител: Ивелина Великова

6 Уча и играя 4 Ръководител: Ивелина Великова

7 Аз съм българче – традиции и обичаи Ръководител: Валя Кръстева

8 Аз съм българче 1 Ръководител: Ангелина Кръстева

9 Аз съм българче 2 Ръководител: Цеца Христова

10 Солнечньi круг Ръководител: Виктория Кирова

11 Солньiшко Ръководител: Виктория Кирова

12 Опознай родния край 1 Ръководител: Златка Долутарова

13 Опознай родния край 2 Ръководител: Мария Петрова-Аббас

14 Опознай родния край 3 Ръководител: Радосвета Стаматова

15 Опознай родния край 4 Ръководител: Николай Петров

16 Светът, в който живеем 1 Ръководител: Ваня Цекова

17 Светът, в който живеем 2 Ръководител: Цветанка Стоянова

18 Екопатрули 1 Ръководител: Красимира Славчева

19 Екопатрули 2 Ръководител: Даниела Великова

20 Екопатрули 3 Ръководител: Василка Велева

21 Екопатрули 4 Ръководител: Цветанка Бозаджиева

22 Млад художник Ръководител: Евгения Николова

23 Сръчни ръце 1 Ръководител: Невена Павлова

24 Сръчни ръце 2 Ръководител: Мария Грозданова

25 Весели деца 1 Ръководител: Радослава Илиева

26 Весели деца 2 Ръководител: Росица Гавраилова

27 Багри от извора 1 Ръководител: Невена Серафимова

28 Багри от извора 2 Ръководител: Златка Симеонова

29 Компютър 1 Ръководител: Йорданка Илиева

30 Компютър 2 Ръководител: Йорданка Илиева

31 Компютър 3 Ръководител: Йорданка Илиева

32 Здрав дух, здраво тяло 1 Ръководител: Христо Павлов

33 Здрав дух, здраво тяло 2 Ръководител: Ани Спасова

34 Знайко Ръководител: Росица Дончева

Да пожелаем успешни занимания на учениците и техните ръководители през учебната година!