Честит празник на всички учители, ученици, родители и приятели!
Децата от 2.а клас изработиха табло посветено на лекаря, учения-енциклопедист, стопански и просветен деец, дарител - д-р Петър Берон.
"Каквото правиш, прави го добре и мисли за бъдещето"