Учениците от 1.в клас в ЦДО, с ръководител г-жа Десислава Георгиева започнаха творческа дейност в занимания по интереси. По забавен за децата начин те отбелязват различни февруарски празници.

Направиха дърво пълно с любов, използвайки отпечатъци на пръсти.

По случай 9 февруари - Международен ден на стоматолозите те отправиха искрени поздрави на всички зъболекари. В часовете се проведе беседа за здравословното хранене и учениците заедно разпределиха вредните и полезни храни. След това написаха поздрави за техните стоматолози.