На Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, в първа възрастова група (VII и VIII клас), ученикът от 7г клас Михаил Драган Нечовски постигна отлични резултати.

            В рамките на три дни - от 22 до 24 март 2024 г. в гр. Ловеч 120 участници на националния кръг се състезаваха, показвайки знанията си по анатомия, морфология и биоразнообразие на растенията и анатомия, физиология и биоразнообразие на животните.

            Ученикът от 25.ОУ "Д-р Петър Берон" показа задълбочени знания, изследователски талант и истински стремеж за наука!

 Михаил Нечовски е сред най-добре представилите се участници, заемайки 35-то място в страната!

            Пожелаваме на Михаил да реализира мечтите си, да е търсещ, мислещ и покоряващ нови върхове!