25.ОУ „Д-р Петър Берон“ като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България се стреми към все по-високо ниво на обучението по английски език. При нас то започва още от първи клас. Доказателство са успехите на нашите ученици в различни състезания, както и участието им в международни проекти.

На 24.11.22 г. г-жа Меглена Братанова проведе открит урок по английски език с учениците от 4.г клас. Пред своите гости те със самочувствие демонстрираха научените и затвърдени граматични правила и лексика. С добре подбрани думи и изрази описваха външния вид на различни хора, представени на снимки. След това в екип правиха интерактивни упражнения за глаголните времена и получиха положителна оценка за своите умения и старание. В края на часа се справиха и с предизвикателството да решат нелесна кръстословица на английски език.

Учениците бяха много активни и гордо показаха всичко, което са усвоили в часовете по предмета. Защото чуждите езици са не само още един прозорец към света, те са част от новата грамотност, без която не можем да бъдем успешни негови граждани.