Поредният успешен проект, осъществен в час по Английски език беше представен от учениците от 6 в клас. По темата "British heroes" учениците направиха проучване и подготвиха презентации, в които разказаха интересни факти за живота на Робин Худ и Будика!

Децата бяха въвлечени в урока, за тях беше забавно и полезно да участват в един разказ, съчетаващ изучаване на история и чужд език.