Нашето училище е активен участник в Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Тъй като формирането на децата като личности ангажира всички, които са отговорни за отглеждането, обучението и възпитанието им, сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, допринася за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда.
По този проект на 18.10.2022 г. във 2.а клас се проведе открит урок по безопасност на движението. Под мотото „На пътя животът е с предимство“ децата разговаряха с гости от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, припомниха си основни правила за безопасност, научиха нови и разиграха различни ролеви ситуации като участници. Всички се включиха с желание и голям ентусиазъм. На срещата очаквано присъстваха и родители на деца от класа, които станаха свидетели на техния успех при реализирането на поставените задачи. Ето как на практика привличането им като активни участници в училищния живот изгражда по-стабилна връзка между тях и учителите в посока на доверие и уважение.
На края на урока представителите на Агенцията раздадоха подаръци на всяко дете. Тази ползотворна среща завърши с обща снимка за спомен и доказателство за ползата от сътрудничеството между различните институции в интерес на учениците ни.