-
-

Проект „Don’t waste, save! The Earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4 приключи със своите дейности.

Учениците от начален етап в 25. ОУ изпълняваха всички задачи предвидени по проекта с голям ентусиазъм. Въодушевени от нещата, които научиха и предметите, които изработиха те се мотивираха да продължат заниманията, свързани с опазването на околната среда.

Изказваме благодарност на всички учители, ученици и родители за достойното ни представяне пред партньорите в проекта.

 

Дейности, извършени в периода март-юни 2022 г.: https://youtu.be/3W505V8iy-s

Децата споделят: https://youtu.be/kiwyIZPOys8