Уважаеми ученици и родители,

       Тържественото откриването на новата учебна година ще се състои на 15.09.2022г. от 10:00 ч. в двора на 25.ОУ „Д-р Петър Берон“.

       Всички ученици трябва да бъдат в двора на училището най-късно в 09:45ч. След приключване на програмата в сградата влизат само децата от подготвителна група, учениците от 1. клас и родителите им и учениците от 5. клас. Всички останали ученици ще бъдат на училище на 16.09.2022г. от 08:00ч. по установения график на учебните часове.

       Родителите на учениците от начален етап могат да закупуват пластики и купони на 15.09.2022г. от 09:00ч. до 13:00ч. на входа на стола откъм ул. „Плиска“.

       Предвид въведените със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки от 15.09.2022г. до 14.10.2022г. се създава следната организация за влизане на учениците в училище :

  • Учениците от 1. клас се събират по класове в двора на училището от 07:30 ч. до 07:50ч., откъм входа на ул. „Балканджи Йово“, където ще ги чакат класните ръководители и ще ги въвеждат в класните стаи.
  • От входа откъм ул. „Балканджи Йово“ влизат и учениците от 2., 6. и 7. Клас
  • Децата от подготвителна група и учениците от 3., 4. и 5. клас влизат от входа откъм ул. „Балчик“.

 

                                                                                              От ръководството