В периода 03.09.2022 г. - 04.09.2022 г. колегията на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" ще участва в квалификация на педагогическите специалисти.

1. Тема на обучението - "Актуални модели на управление на кризи и конфликти в образователната среда"

2. Място на провеждане - к.к. Пампорово , хотел Камелия

3. Начален час: 09:30 ч.; Краен час: 17:30 ч.

4. Наименование на обучителната организация - Национален институт за образование и приобщаващи политики ЕООД

5. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие - 51 бр.