-
-

Дейностите по проект „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558 продължават.

1. Изготви се информационен бюлетин, Брой 2, чрез който информираме за проведената среща в Истанбул за периода 06.10.2022 - 07.10.2022.

-
-

2. Интелектуален продукт О1 е изработен съвместно с всички партньори по проекта. В момента се превежда от всичките осем участници на роден език. Очаквайте скоро неговата публикация от българска страна.

3. Започнаха дейностите по заснемане видеата, свързани с работата ни по интелектуален продукт О2. Те ще бъдат свързани с психологическо консултиране на учители.