На 16.11. с учениците от 3.а клас се проведе открит урок по Човекът и обществото. Темата на часа бе „Животинският свят“. Третокласниците бяха подготвили интересна презентация, която представи основните заплахи от изчезване на животинските видове вследствие на човешката дейност. Обсъдиха, че всеки от нас има своята роля за прекратяване на загубата на биоразнообразие и за запазване на природата в името на човешкото благополучие. Като консуматори ние трябва да преосмислим това, което купуваме и използваме. Учениците дадоха различни примери как да опазим природата и животинския свят:

  • Промени начина си на хранене, като използваш по-природосъобразни храни;
  •  Ограничи пътуванията си;
  •  Избягвай да купуваш пластмаса и изделия за еднократна употреба;
  •  Рециклирай колкото можеш повече;
  •  Засади цветна градина на твоя балкон или я направи в задния си двор.

С огромно старание и желание децата представиха пред своите гости интересни проекти за застрашени от изчезване животински видове като делфина, пчелите, орела, вълците и други.

Расте отговорно поколение, милеещо за опразването на природата!