На 25 ноември в 5.а клас се проведе открит урок по география на тема “Релеф и полезни изкопаеми“. Ролите бяха разменени и ученичките Мария Антонова и Калина Цветанова имаха задачата чрез създадена от тях увлекателна презентация да преподадат урока на своите съученици и гости. А г-н Светослав Димитров беше техен асистент и съгласно указанията на младите колежки любезно превключваше слайдовете. Момичетата се справиха отлично с предизвикателството на учителската професия. Редуваха се в съпътстващите обяснения и дадоха пример за пълноценна работа в екип. Те подробно обясниха какво е релеф, неговите особености, образуване и форми, каква е разликата между абсолютна и относителна височина. Запознаха присъстващите с видовете полезни изкопаеми и тяхното значение за човешкия поминък.

И тъй като междупредметните връзки присъстват във всеки съвременен урок, по естествен начин беше направен преход към знанията по история, полезните изкопаеми и приложението им в живота на хората още от най-древни времена. Невероятно, но факт – и литературата също се свърза с географията. На въпроса кое стихотворение на Иван Вазов описва релефа на родината ни, всички – ученици и гости – спонтанно запяха песента „Високи сини планини“!

Така този час – нестандартен по своята идея и представяне, завърши с радост и широки усмивки. Споделените учителски практики обогатяват опита ни. А учениците, застанали пред дъската и преподавайки, осъзнават колко важна и нелека е тази професия. Същевременно се докосват до нейната магия – да споделиш знанието с другите. И кой знае, може тя да стане тяхно призвание…