-
-

На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. В света съществуват между 6000 и 7000 езика като в Европа има около 225 местни такива и българският е един от тях. Повече от половината население на земята е двуезично или многоезично.

В нашето училище ценим високо както отличното владеене на български език, така и това на чужд език. Доказателство за това са високите резултати на нашите ученици в различни състезания.

Като част от дейностите по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“ по програма „Еразъм+“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761, Европейския ден на езиците отбелязаха учениците от 1.г клас с класен ръководител г-жа Зорница Славкова като изработиха знамена на държавите членки на Европейския съюз. Учениците от 5.в и 5.г клас под ръководството на г-жа Анна Иванова научиха много интересни факти и нови думи, играха игри, казваха скоропоговорки и се увериха, че в днешно време, колкото повече езици знаем, толкова по-добре опознаваме света и хората около нас, дори и само седейки в уютния си дом с книга в ръка.