-
-

В периода 23.10.2023 г. – 27.10.2023 г. се проведе втората мобилност по проект „Interstudents for the World“, №2022-1-ES01-KA210-SCH-000083761 в гр. Галац, Румъния.

Представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха: г-жа Анна Иванова, учител по английски език; г-жа Надя Йорданова, учител по математика и учениците: Антон Юруков от 5.г клас; Карин Аббас от 6.г клас, Ивон Ангелова от 6.г клас и Гергана Стефанова от 6.г клас.

По време на посещението си всички наши представители участваха в следните дейности:

- Проучиха големите промени настъпващи в климата в негативен аспект. За целта използваха платформата на Menti.com.

- Учениците написаха писмо от бъдещето до днешните деца, в което ги предупреждават за негативните ефекти върху природата, които наблюдават, в резултат от човешката дейност и в частност върху водата

- Участваха в урок на тема „Колко голям е моят екологичен отпечатък?“. Разделени на 4 отбора, децата трябваше да попълнят анкета, с която да определят въздействието си върху околната среда.

- Посетиха Факултета по електроника и роботика към университета в гр. Галац, където им беше показано приложението на Ардуино в ежедневието.

- Разгледаха Рибарско селище – музей, датиращо от 18ти-19ти век, където на открито се проведоха състезателни игри на екологична тематика.

- Направиха ръководство за запазване на планетата и подобряване начина ни на живот.