Уважаеми родители и ученици,

На 8 фeвруари 2020 г.  от 12:00ч. в 25. ОУ "Д-р Петър Берон" ще се проведе вътрешнуочилищен кръг на националното състезание по английски език KGL.

Състезанието ще се проведе за всички ученици от втори до седми клас. Желаещите да се явят да заявят участието си на класните ръководители и да внесат сумата от 16 лв. до 15.01.2020 г.

от Ръководството