Уважаеми родители и ученици,

Софийският математически турнир ще се проведе на 9 ноември 2019 г. (събота) в сградата на 25.ОУ. Това е 21-то издание на състезанието.

То е за ученици от І до VІІ клас.  

Времетраенето на турнира е:  

– за учениците от І клас е 40 минути ( от 11:00 часа до 11:40 часа)

– за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).  

Резултатите на участниците ще бъдат обявени в срок до 19.11.2019 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 4.12.2019 г.
 

Моля всички ученици, участници в турнира да се явят в 10:30 ч. в сградата на училището.

Разпределение по стаи:

1а, 1б, 1в, 1г – кабинет Изобразително изкуство

2а, 2в – кабинет Английски език

2б, 2г – кабинет Математика

3в, 3г – кабинет Английски език

3а, 3б, 3д – кабинет Математика

4а, 4б, 4в, 4г – кабинет История и цивилизация

5а, 5б, 5в, 5г – кабинет История и цивилизация

6а, 6б, 6в – кабинет Български език и литература

7а, 7б – кабинет Български език и литература

 

от Ръководството