Уважаеми родители,

На 17.10.2019 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща по класове, включително и за подготвителната група.

Очакваме ви!