Училище Фарос предлага обучение по немски език, като допълнителна платена извънкласна дейност на учениците от 25. ОУ "Д-р Петър берон"

Училище Фарос предлагат:

• Иновативни учебни системи на водещи издателства.

• Високо качество на обучение.

• Преподаватели специалисти в работата с ученици от 1 - 7 клас.

• Непрекъснат контрол над учебния процес. Обратна връзка с родителите, открити уроци, родителски срещи, събития и празници.

Заявлението за обучение може да изтеглите от прикачения файл.