На 8 октомври в нашето училище бе даден старт на проекта „В обувките на петокласник се чувствам сигурен” по Национална програма „Заедно в грижата за ученика”. В него ще бъдат включени учениците от 4 б клас с класен ръководител Цветанка Бозаджиева и от 5 а клас с класен ръководител Веселина Илиева.

Целта на проекта е да улесни прехода между начален и прогимназиален етап на обучение и да се откроят проблемите в разминаването на методологията по български език и литература в 4 и 5 клас. Госпожа Илиева ще гостува в часовете по български език на четвъртокласниците, а госпожа Бозаджиева – на петокласниците. Така в хода на съвместната работа ще се откроят причините, които възпрепятстват прехода на учениците и ще се направи опит за посочване на варианти за преодоляването им.

Очакваният краен резултат от проекта е да се синхронизират изискванията към учениците и да се намали стресът при прехода от начален в прогимназиален етап.