Уважаеми родители и ученици,

Цялата налична информация относно организацията на дейностите по прием на ученици в VIII клас,се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

от Ръководството