Учениците от 3. а клас отбелязаха Деня на християнското семейство, като изработиха табла и писаха  съчинения на тема „Моето семейство”. Те запознаха и другите трети класове с празника и обичаите на този ден, рецитираха стихове и прочетоха свои съчинения. 

Учениците споделиха, че Денят на християнското семейство е прекрасен повод да покажем на родителите и близките си колко много ги обичаме и колко много означават те за нас.