На 02.12.2019 г. (понеделник) в мултимедийния кабинет на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" от 07:30 ч. ще се проведе среща на разширения състав на училищното настоятелство. 

Заповядайте!

от Ръководството