Директорът на 25.ОУ "Д-р Петър Берон" свиква на 23.09.2020 г. от 18:00 ч.всички членове на Обществения съвет и разширения състав на Училищното настоятелство на важно заседание във физкултурния салон на училището.

Присъствието на всички е задължително!