Госпожа Желязкова и госпожа Буюклиева благодарят на родителите на учениците от 1.б клас за прекрасните инициативи и сърдечното отношение, във връзка с Деня на Народните будители.