Ученици и учители от нашето училище са включени в различни активности по този проект. В рамките на горепосочения проект са планирани три типа обучения за ученици:

Обучение в „час на класа“ за ученици от 6ти и 7ми клас;

Петдневно обучение от тип 1: Действия при наводнения и последващи кризи за ученици от 3ти до 5ти клас;

Двудневно обучение от тип 2: Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи.

На 23.01.2019г., в час на класа, г-н Богомил Николов от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), които е един от служителите, преминали специализирана подготовка за преподаване на посочените теми, проведе три лектории с шестокласниците и седмокласниците от 25 ОУ. Те видяха презентация и чуха интересни факти за наводненията като вид природно бедствие. Научиха как да се подготвим за наводнения: понятие за наводнение, причини за възникването на наводнения, видове наводнения, ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации, подготовка за наводнения – раница за бедствия. В края на всяка лектория всеки ученик получи ценен подарък – USB – устройство със запис на презентацията, както и тефтер и химикалка с логото на проекта.

През месец юни в центъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще бъдат обучени две групи по двадесет ученика от 25 ОУ. Програмата е специално разработена за ученици от 3ти до 5ти клас. Теоретичните теми в обучението обхващат въпроси, свързани с природните явления и превръщането им в бедствия, водата и нейните свойства и кръговрат, общи познания за наводненията, ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации, действия преди, по време и след наводнения. Практическите теми в обучението предвиждат интересни и интерактивни упражнения и игри, рисуване, викторини, състезания, упражнения на полигона с демонстрации и симулации на наводнение, поход. На участниците в обучението ще бъде предоставена и книга, която по достъпен начин, под формата на занимателни истории и допълнителна информация ще бъдат представени най-важните правила за поведение при наводнения.

Периодът на изпълнение едекември 2017 г. – юни 2022 г.

Изпълнител на проекта еКонсорциум „Дикон – БЧК“ с водеща роля на Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български червен кръст.

Възложител: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР)

Цел на проекта:

Общата цел на проекта е да се подпомогне ГДПБЗН-МВР в процеса на изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, чрез организирането и провеждането на подготовката на населението за реакция при наводнения и последващи кризи. Провежданата подготовка обхваща изграждане на институционален капацитет чрез събиране на добри практики в държави членки на ЕС в областта на подготовката на населението, обучения на обучители и обучения на различни целеви групи от населението, разработване на учебни планове и програми и провеждане на национални състезания.