25 ОУ „Д-р П.Берон“ с участие в проект „ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ“

Период на изпълнение:  декември 2017 г. – юни 2022 г. Изпълнител: Консорциум „Дикон – БЧК“ с водеща роля на Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български червен кръст.

Възложител: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР)

От 24 до 28 юни 2019г. ученици от трети и четвърти клас на 25 ОУ се включиха в ПЕТДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ ТИП 1: ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ. В петте учебни дни групите осъществиха по 6 учебни часа. Във всяка група се включиха 20 ученици от 3“а“, 3“г“ и 4“в“ класове.

Обучението бе проведено в центъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. В центъра са оборудвани зали за провеждане на учебните занятия, както и специални учебни полигони за практическите занятия.

Програмата е специално разработена за ученици от 3ти до 5ти клас. Теоретичните теми в обучението обхващаха въпроси, свързани с природните явления и превръщането им в бедствия, водата и нейните свойства и кръговрат, общи познания за наводненията, ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации, действия преди, по време и след наводнения. Практическите теми в обучението предвиждаха интересни и интерактивни упражнения и игри, рисуване, викторини, състезания, упражнения на полигона с демонстрации и симулации на наводнение, поход. На участниците в обучението бе предоставена и книга, която по достъпен начин, под формата на занимателни истории и допълнителна информация са представени най-важните правила за поведение при наводнения.

Обучението бе водено от служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), които са преминали специализирана подготовка за преподаване на посочените теми. Инструкторите бяха търпеливи и много внимателни с малките ни ученици.

Всяка група от ученици беше  придружавана от двама учители, всяка група имаше придружител, осигурен от партньора в Консорциума – Български Червен Кръст (БЧК). По време на обучението бе осигурено и медицинско лице.

По проекта бяха осигурени удобен транспорт и хранене на учениците. Всички материали за провеждане на обучението бяха осигурени по проекта.

Обучението бе градирано, съчетаваше теория и практика, игри и всичко това – изключително добре балансирано, така че децата бяха ангажирани и доволни във всеки един от етапите. Всяка сутрин чакаха с нетърпение да пристигнат автобусите и с радост започваха всеки учебен ден.

Да благодарим на организаторите за чудесно организирания проект и да се надяваме училището ни да може да се включи и в следващи фази на това полезно обучение.