25. ОУ "Д-р Петър Берон" е едно от 10-те училища, което участва в пилотен проект на Столична община „Вдъхновяема енергия".

Чрез него по интерактивен и достъпен начин в рамките на учебната година е представена темата: „Енергия и нейното влияние върху климата и въздуха" пред ученици от 1 до 4 клас. Заниманията се провеждат в часа на класа.

От Столична община ни предоставиха образователния пакет, който включва: модел на вятърна турбина, соларен фотоволтаичен модел и соларен модел за затопляне на вода, чрез който привличаме вниманието на децата и те могат да  наблюдават и участват в процеси, свързани с възобновяемата енергия.

Проектът цели да представи пред учениците по достъпен начин важни неща, отнасящи се до дейностите за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към негативните последици от климатичните промени.