-
-

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея: Всеки би искал да живее в естествена, чиста среда, да диша качествен въздух, да предава природното наследство от поколение на поколение в защитена природа. С течение на дните нашият свят губи природните си ресурси. Ние сме изненадавни от климатичните промени. Нашата околна среда се замърсява, не знаем докога разполагаме с енергийни и водни ресурси за човешка употреба и консумация.

Благодарение на този проект нашите ученици ще бъдат наясно с екологичните проблеми и ще учат с желание за вариантите за защита на природните ресурси. Интернационална е необходимостта от пестене на енергия, минимално консумиране, рециклиране с цел намаляване на проблемите ни в обществото като отговорни граждани, които приемат за свой дълг да защитават своето материално културно наследство. Докато извършваме дейности по проекта, ще покажем проблемите на околната среда, ползата от рециклирането и спестяването на енергия. Планираме да подготвим среда, в която нашите ученици ще бъдат активно ангажирани с дейности.

Цели на проекта:

  • Да създадем екологично съзнание у хората;
  • Да намалим замърсяването на околната среда в собствената си държава, започвайки от собственото си училище;
  • Да насърчим на рециклирането, повторното използване или даряването на отпадъци;
  • Да осигурим културно взаимодействие, докато извършваме работата си, с нашите партньори по проекта;
  • Да можем да предприемаме мерки за запазване на биоразнообразието;
  • Да подобрим нашите социални и комуникационни умения чрез използване на общ език;
  • Да се намерят методологии, свързани с екологични проблеми в образователния процес.

Планирани проектни дейности:

- Изготвяне на Twinspace, уебсайт, образователна платформа за електронно обучение, където всички партньори са включени във всички дейности, за да направим нашият проект по-ефективен и широко разпространен.

- Споделяне на информация в различни цифрови медии като youtube и google drive. Така ще достигнем до по-широка публика на различни платформи.

- Организиране на събития за разпространение на резултатите от проекта на местно ниво. За да достигнем до по-широка публика, ще използваме социалните медии.

- Създаване на бюлетин, предоставяне на информация на местно радио и вестници.

- Споделяне на резултатите от проекта. Ще организираме интервюта с местния образователен орган, за да оценим тези резултати.

 

Проект:Green Solutions In Our Hands For Better Nature“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Училищно образование“ с регистрационен номер 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатор: Анна Иванова, сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Партньори: Литва, Турция

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Училището обявява конкурс за създаване на лого на проекта. Всички, които желаят да участват и да представят своите идеи нека да предадат своите предложения на г-жа Катя Тенекеджиева, учител по изобразително изкуство, в срок до 27.09.2023 г. (участниците от начален етап да предават на съответния класен ръководител).
Компетентно жури ще номинира най-добрите творби. Отличените десет проекта на лога ще бъдат качени в сайта на училището и на Facebook страницата ни, откъдето ще можете дадете своя глас за най-добро лого. 
Победителят в конкурса ще се състезава с другите отличени лога на партньорските организации.
Надяваме се България да спечели конкурса за официално лого на проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, което ще фигура навсякъде при популяризирането на дейности, свързани с тематиката.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. В света съществуват между 6000 и 7000 езика като в Европа има около 225 местни такива и българският е един от тях. Повече от половината население на земята е двуезично или многоезично.

В нашето училище ценим високо както отличното владеене на български език, така и това на чужд език. Доказателство за това са високите резултати на нашите ученици в различни състезания.

Като част от дейностите по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“ по програма „Еразъм+“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761, Европейския ден на езиците отбелязаха учениците от 1.г клас с класен ръководител г-жа Зорница Славкова като изработиха знамена на държавите членки на Европейския съюз. Учениците от 5.в и 5.г клас под ръководството на г-жа Анна Иванова научиха много интересни факти и нови думи, играха игри, казваха скоропоговорки и се увериха, че в днешно време, колкото повече езици знаем, толкова по-добре опознаваме света и хората около нас, дори и само седейки в уютния си дом с книга в ръка.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 4 октомври отбелязваме Световния ден за защита на животните, дейност свързана с участието ни по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“ по програма „Еразъм+“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761.

 Вдъхновени от събитието, учениците от прогимназиален етап и техните класни ръководители организираха един специален ден ,,На животните с любов“. Всички приятели, почитатели и притежатели на домашни любимци се включиха в представянето. Под ръководството на г – жа Филипова, децата споделиха с неповторима емоция истории от съжителството си с домашните любимци.

Този ден е повод да споделим своята обич и уважение към животните като направим нещо специално, с което да почетем тяхната важност в живота ни!

Идеята за създаването на Световен ден на животните е на Хайнрих Цимерман, немски писател и издател на списанието "Mensch und Hund"/"Човек и куче". Той организира първия Световен ден на животните на 24-ти март 1925 г. в Берлин и променя датата на 4-ти октомври през 1929 г.

През май 1931 г., по време на конгрес на световните организации за защита на животните във Флоренция, 4-ти октомври се приема за Световен ден на животните.  Датата е избрана и заради католическия празник, посветен на св. Франциск Асизки – покровител на животните и природата. 

В България Законът за защита на животните е в сила от 2008 година.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Приключи конкурса за избор на лого по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761.

Надпреварата при гласуването беше много динамична. Както във всяко състезание, победителят с най-много гласове е един. Нашето лого беше предложено за гласуване на международно ниво.

Партньорите по проекта взехме следното решение: Всяка държава дава своя глас за лого на друг партньор. Нямаме право да гласуваме за логото направено от България. Броят на гласовете трябва да бъде 25.

За лого-победител ще се гласува от учениците, които ще бъдат избрани на случаен принцип.

Да си пожелаем успех България да спечели.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Уважаеми родители и ученици,

С гордост можем да се похвалим, че проекта за лого на нашето училище спечели първо място при гласуването между партньорите по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761.

Всеки партньор имаше право да даде гласа си за лого, изработено от другите две държави. От Литва гласуваха 25 представители, от Турция бяха 27. От България гласуваха 25 ученика, избрани на случаен принцип. Резултатите са:

За логото на България – 36 гласа

За логото на Литва – 26 гласа

За логото на Турция – 15 гласа

25. ОУ спечели убедително.

Горди сме с постижението си. От сега нататък логото изработено от нас ще фигурира във всички официални документи на проекта.

В момента има анкета, която трябва да бъде попълнена от ученици. С тази анкета ние бихме искали да проучим нагласите им по въпроси, свързани с дейностите по проекта.

Моля да съдействате при попълването на анкетата от децата ви.

За ученици: https://forms.gle/pzvjG24D4Cp89y5g6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8ми ноември е Европейски ден за здравословно готвене и хранене. Отбелязва се за първи път през 2007 г., първоначално в 14 страни членки на Европейския съюз. През последните години Европейската комисия отбелязва този ден с все по-решителни мерки и действия срещу нездравословното хранене, което е една от сериозните причини за много болести и проблеми със здравето.

Във връзка с проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“ по програма „Еразъм+“, № 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761 ние също отбелязахме този ден.

Децата от 1б клас ентусиазирано представиха различни плодове и зеленчуци и разказаха за техния произход и ползата от тях.

С учениците от ЦДО при 2а клас се проведе беседа за нездравословното хранене, като една от сериозните причини за много болести и проблеми със здравето. Децата обобщиха и затвърдиха знанията си за вредното влияние на газираните напитки върху детския организъм, а като истински експериментатори проведоха "лабораторни опити" с популярна марка газирана напитка.

Учениците от III „г“ клас отбелязаха деня също с кратка беседа, от която научиха, че здравословното хранене е балансираното, по отношение приема на храни от различните хранителни групи. След това децата бяха разделени на отбори. Всеки от тях получи задача да раздели на полезни и вредни за тяхното здраве изображения на храни. И двата отбора се справиха блестящо с така поставеното условие. Втората игра, в която се включиха с огромен интерес, беше да съставят свое собствено здравословно меню чрез илюстрации, като включат продукти от различните хранителни групи в своята чиния. Малките ученици разбраха важната роля на ежедневния прием на вода, което е част от всеки здравословен режим и в изготвеното меню трябваше да покажат и количеството вода, което консумират всеки ден.

Следобед с г-жа Михайлова децата оцветяваха и говориха по тема "Плодовете и зеленчуците – полезната храна". Особен интерес и коментари предизвика пирамидата на храненето и полезността на храните според нея.

След това изгледаха и анализираха няколко образователни, познавателни и занимателни урока, свързани със здравето и здравословното хранене и начин на живот.

А ученикът Никола Дамов презентира кратък текст на тема "Нашето здраве".

В много от класовете в начален етап децата отбелязаха деня като нарисуваха своите любими здравословни храни.

Работата по темата беше изпълнена с вълнение, усмивки, въпроси, разсъждения и удовлетвореност от направеното и разбраното.

И както приляга на по-големите, в класовете от прогимназия се отдадоха на готвенето. Приготвиха сандвичи с диетични продукти и различни салати, имаше както кюфтета от картофи и тиквички така и от спанак, други хапнаха карфиол със сладки картофи и булгур със зеленчуци. За десерт имаше брауни с банани. А Виктория Пенчева от 6в клас сподели във видео своята рецепта за десерт, с която показа, че освен вкусни, сладките неща могат да бъдат и здравословни!

Въодушевени от заниманията учениците осъзнаха, че в резултат на здравословното и балансирано хранене всички растат и се развиват, стават силни и умни и се борят с всякакви болести.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Международен ден на толерантността

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

На 16 ноември учениците от 1.г, 2.а и 2.г клас отбелязаха международния ден на толерантността. За толерантност, търпение, доброта и разбиране говорим ежедневно в нашето голямо класно семейство и темата е позната за учениците. Затова децата с въодушевление се включиха в подготовката за честването на този ден.

Предложението да приложат изобразителните си умения дойде от самите ученици, които оцветиха символите на толерантността и множество усмихнати дечица, хванати за ръце изпъстриха класните стаи.

Децата от 2.г клас подготвиха своя персонална четирилистна детелина с изписани правила на толерантността. Всички се включиха активно и емоционално в беседата върху 10-те златни правила и единодушно решиха един от принципите на толерантността „Един за всички, всички за един!“ да се превърне в девиз на класа.

В отбелязване на международния ден се включиха учениците от 3.г клас. Те разбраха какво е толерантност чрез метода  „мозъчна атака“. Дадоха своите бързи отговори с какво свързват това понятие. Техните разбирания за толерантността бяха обобщени и допълнени с кратка презентация по темата. Работата им продължи със задача да очертаят и изрежат  ръчичките си от цветна хартия. В тях сами написаха какво означава за всеки един от тях да бъде  толерантен към различните. Поставиха ги на дъската около огромното сърце на 3.г клас, специално нарисувано за повода.

Дейностите са по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

За първи път през 2014 г. Организацията на обединените нации определя и официално отбелязва 5 декември като Световен ден на почвата. Основна цел е да се обезпечи опазването на почвите от ерозия, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, свлачища и да се осигури устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и при необходимост възстановяване на земите и функциите на почвите.

Тази година във връзка с проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761 и ние направихме това съвместно с нашите партньори от Литва и Турция.

Участници от нашето училище бяха ученици от петите класове. Те бяха разпределени в три смесени отбора. Всеки отбор трябваше да изгледа видео, което ги запозна със слоевете на почвата и да попълни работен лист. Всички се справиха отлично. Последва дискусия с различни въпроси за всеки отбор. Първият отбор трябваше да реши защо почвата е важна за земята, вторият – какво е почвеното разнообразие, а третият – какво е съкровището под краката ни. Накрая децата споделиха мнението си със своите съотборници от другите държави в платформата създадена специално за целта от партньорите ни от Литва. Както подобава на съвместната работа, беше създаден и общ продукт. Първият екип изготви плакат, вторият – брошура, а третият – игра.

С това поставихме началото на съвместната ни онлайн работа и се уверихме, че ученето може да е не само полезно, но и забавно!

 

Линк към играта:

https://www.canva.com/design/DAF1vXZEbNA/u0Y8Qdf7yDKC5S7SKKzGMg/edit?utm_content=DAF1vXZEbNA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton