Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ В УЧИЛИЩЕТО САМО ЗА ДЕЦА, КОИТО ИМАТ БРАТЯ И/ИЛИ СЕСТРИ:

  1. По водещ критерий 8.1. за деца, които имат братя и/или сестри до 12-годишна възраст и са ученици в същото училище;
  2. По допълнителен критерий 8.7. за други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището.

ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В УЧИЛИЩЕТО ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИКА.