Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че към настоящия момент в 25. ОУ "Д-р Петър Берон" няма свободни места за ученици по утвърдения училищен план за учебната 2021/2022 година.

Моля следете сайта за актуална информация.

* * * * * * * * * * *  *

Уважаеми родители на първокласници,

С голямо удоволствие Ви приветстваме с класирането на децата Ви в нашето училище!

Напомняме още веднъж какво предлага 25.ОУ „Д-р П.Берон“.

 • Образователен процес, осъществяван от високо квалифицирани учители, доказали своя професионализъм, умения и индивидуален подход към учениците и в обучението от разстояние в електронна среда;
 • Разширена подготовка в областта на математиката и компютърното моделиране за всички паралелки в първи клас;
 • Разнообразни факултативни часове, съобразени с Вашите предпочитания;
 • Целодневна организация на учебния процес, като е предвидена група ЦДО за всяка паралелка. За Вашето удобство работи всекидневно и дежурна сборна група от 17.30ч. до 18.30ч.;
 • В училището ни работи екип от специалисти ресурсно подпомагане – училищен психолог, ресурсен учител и логопед;
 • Осигурено е столово хранене за учениците – топъл обяд и следобедна закуска, при желание от Ваша страна, както и училищен бюфет. Предлагаме възможност за закупуване на купони по електронен път;
 • Предлагаме възможност за включване на детето Ви в извънкласни дейности – школи по чужд език, спортни и танцови клубове;
 • В училището ни е въведен строг пропускателен режим и охрана от лицензирана фирма, гарантиращи сигурността на детето Ви в училище;
 • Осигурено е и медицинско лице;
 • Класните стаи на първи клас са разположени в обособено крило, където нямат достъп по-големите ученици.

 

За Ваше улеснение Ви каним в училище:

 • за да запишете своето дете;
 • за да попълните необходимата документация за успешно начало на учебната 2021/2022 година, а именно:
 1. Заявление за избираеми учебни часове;
 2. Заявление за факултативни учебни часове;
 3. Заявление за целодневна организация на учебния ден;
 4. Заявление за спортни дейности;
 5. Заявление за извънкласни дейности.

На място ще Ви бъде предоставена и информация за начина и сроковете за поръчване и закупуване на ученически униформи.

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС !

Очакваме Ви от 07.06.2021г. до 11.06.2021г. вкл. от 8.00ч. до 17.00ч. в сградата на училището.

* * * * * * * * * *

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Отново сме в навечерието на приема в първи клас и Вие трябва да направите важен за Вас и за децата Ви избор.

Приемът за учебната 2021/2022 година ще се извършва чрез Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища. Независимо от това, за нас е удоволствие да Ви поканим в 25.ОУ „Д-р Петър Берон“ – Училище за победители, за да станете част от нашата училищна общност.

Ето какво предлагаме ние:

 • Образователен процес, осъществяван от високо квалифицирани учители, доказали своя професионализъм, умения и индивидуален подход към учениците и в обучението от разстояние в електронна среда;
 • Разширена подготовка в областта на математиката и компютърното моделиране за всички паралелки в първи клас;
 • Разнообразни факултативни часове, съобразени с Вашите предпочитания;
 • Целодневна организация на учебния процес, като е предвидена група ЦДО за всяка паралелка. За Вашето удобство работи всекидневно и дежурна сборна група от 17.30ч. до 18.30ч.;
 • В училището ни работи екип от специалисти ресурсно подпомагане – училищен психолог, ресурсен учител и логопед;
 • Осигурено е столово хранене за учениците – топъл обяд и следобедна закуска, при желание от Ваша страна, както и училищен бюфет. Предлагаме възможност за закупуване на купони по електронен път;
 • Предлагаме възможност за включване на детето Ви в извънкласни дейности – школи по чужд език, спортни и танцови клубове;
 • В училището ни е въведен строг пропускателен режим и охрана от лицензирана фирма, гарантиращи сигурността на детето Ви в училище;
 • Осигурено е и медицинско лице;
 • Класните стаи на първи клас са разположени в обособено крило, където нямат достъп по-големите ученици.

За Ваше улеснение прилагаме:

 • Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища;
 • ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година (утвърден от кмета на Столичната община);
 • Видео, представящо стъпките при попълване на Вашите документи в електронната система за прием в първи клас.

Очакваме да направите най-добрия избор за своето дете и Ви пожелаваме успех в кандидатстването!

Карта на района:

* * * * * * * * * 

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете със Заповедта на директора на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за утвърждаване на Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

от Ръководството