Учениците от 25.ОУ «Д-р Петър Берон» с огромно желание и ентусиазъм се включиха в кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!” на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Задачата им беше да напишат диктовка, посветена на светите братя Кирил и Методий. Бероновци доказаха, че отлично познават правописа и пунктуацията на родния си език и така засвидетелстваха почитта си към българската просвета и култура.

        Ние, техните учители, се гордеем със знанията и постиженията им и сме удовлетворени, че трудът и старанието, което сме вложили, за да ги научим, не са напразни.