Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме ви важни телефони за услуги и сигнали, на които може да получите информация свързана с COVID - 19.

От Уча Се ни предоставят следния образователен ресурс, свързан с информация за коронавирус, предназначена за учениците.

от Ръководството