С огромна благодарност към г-жа Христова и всички нейни колеги!

от 1. а клас