Препоръки към родителите на 25. ОУ във връзка с реализацията на дистанционното обучение в периода 16.03.2020 до неговото приключване

Уважаеми родители,

Във връзка със световната пандемия от корона вирус COVID 19 и обявеното извънредно положение в страната, с решение от 13.03.2020 година на Народното събрание, министърът на здравеопазването прекрати присъствената форма на обучение във всички училища в България и се въведе дистанционен режим на обучение. В тази връзка имаме следните препоръки за осъществяване на ефективен учебен процес:

 1. За всички нас, учители, ученици и родители, процесът на организиране и провеждане на дистанционен режим на обучение е съвсем нов и непознат начин на работа. Затова Вие като родители е редно да бъдете търпеливи и търпими в максимална степен както към нас, учителите, така и към Вашите деца. Лутане из платформи неминуемо има, поне в първата една-две седмици, докато всички ние свикнем и овладеем новостите. Постепенно се преминава към използването на програмата Майкрософт Тиймс, за която получихте потребителски имена и пароли от класните ръководители миналата седмица. Задължително е да активирате профилите си там за успешното преминаване на всички учители към нея.
 2. Опитайте се да бъдете максимално близко до Вашите деца, наблюдавайте техните онлайн сесии, следете изпълнението на поставените асинхронни задачи и проекти. Важно е да се информират учениците, че никой няма правото да заглушава учителите по време на онлайн сесиията, използвайвки възможностите на платформите. В случай на заглушаване на учителя, той е в правото да прекрати провеждането на учебния час.
 3. Станете приятел с детето си във виртуалния свят –  направете регистрация в ползваните/достъпваните от него електронни дискусионни групи, социалните мрежи, чат програми, които представляват форум за обмен на знания, информация, видеоклипчета, снимки, дискусии, създаване на нови запознанства и др.  Това ще даде възможност да имате пряк поглед върху поведението на детето Ви в мрежата.
 4. Инсталирайте програма за родителски контрол -  програмата за родителски контрол ще Ви предостави възможност да ограничете достъпа на децата до сайтове с неподходящо съдържание, да наложите времеви рестрикции за ползване на компютъра, да блокирате ползването на определени програми и др.
 5. Поставете компютъра в обща стая/помещение. Поставянето на компютъра в общо помещение ще Ви даде възможност да станете „страничен” и „недосаждащ” свидетел на посещаваните интернет страници от детето, както и на всички извършени от него посещения, действия, дискусии и т.н. поне за периода от време, през който сте заедно.
 6. Наложете правила за безопасно ползване на Интернет и следете за тяхното стриктно спазване.
 7. Създайте потребителския профил на детето си на компютъра вкъщи. Децата трябва да имат собствени акаунти. Това е много ефикасен начин за контрол на дейността им в интернет. И още нещо: администратор на домашния компютър трябва задължително да бъде възрастен човек. Акаунтът на детето задължително трябва да бъде без или с ограничени администраторски права.
 8. В момента на социална изолация на Вас и Вашите деца е от изключителна важност да се възползвате от услугите и предоставяните възможности в училище за оказване на обща покрепа. Училищният психолог ще направи  виртуален „кабинет“ на психолога и може да го посещавате с кода за присъединяване в платформата Teams, който класните ръководители ще Ви предоставят.  При нужда може да се обръщате за консултация и да посещавате изградения от него „кабинет“ за родители през профила на Вашето дете или като гост на вируания кабинет с предоставения код. И вие, и децата имате нужда от вентилиране на натрупаните емоции в тези напрегнати за всички ни дни. Повечето от нас са изнервени, а знаем, че натрупаното напрежение води до множество здравословни проблеми.
 9. Не се притеснявайте за оценяването на Вашите деца и предстоящите изпити в 4 и 7 клас. Ако те следват инструкциите и редовно посещават учебните занятия, провеждани от техните учители и изпълняват поставените задачи, нямате причина за притесненията.
 10. Непосещаването на онлайн сесии, неизпълнението на задачи от учениците е предпоставка за организирането на лятна допълнителна работа с тях и е лична отговорност на всеки родител и ученик!
 11. При каквито и да е въпроси се обръщайте към класните ръководители на децата си. Те са хората, които най-добре ги познават и ще се справят успешно с техните нужди и потребности в областта на учебния процес. Свързвайте се с тях чрез изградените вече канали за комуникация.
 12. Посъветвайте и децата си да се обръщат към учителите и класните ръководители отново през официалния канал за комуникация.
 13. Не подценявайте нито един от учебните предмети по учебен план на детето Ви. Всеки един учебен предмет е важен за умственото, физическото, емоционалното и нравствено развитие на децата. Не забравяйте, че всеки учител в момента дава всичко от себе си и следи изпълнението на задачите от всеки един ученик.
 14. След приключване на учебните занятия за съответния ден е от изключителна важност детето Ви да НЕ бъде пред компютър или друг видео дисплей. Нека играе, чете книга, гледа телевизия. Но в никакъв случай да не бъде обвързано с дигитално устройство или компютър. Важно е да се спазва хигиена на зрението, за да се съхрани нормалното здравословно състояние на очите на децата. Доказано е, че продължителното стоене пред дисплей уврежда зрението.
 15. Не забравяйте и личната хигиена на децата – важно е редовното миене на ръцете със сапун, поне 20 пъти дневно и спазване на всички мерки на здравните власти – качени са в забавен вид на сайта на РУО, София-град и на сайта на училището ни.
 16. Ако не сте си вкъщи през деня, инструктирайте децата си да не излизат навън, да не се разхождат по паркове, градинки и училищни дворове – важно е и пред тях да покажем, че сме съвестни и изпълняваме правилата.
 17. Ако не сте си вкъщи през деня, инструктирайте децата си да не отварят входната врата на апартамента/къщата и да не пускат никого в дома Ви, независимо от причината. Регистрирани са много случаи на обири, изпозвайки измамни методи за нахлуване в домовете, където е проучено, че има деца, които са сами.
 18. Когато се приберете вкъщи, в случай че не работите от дома си, поискайте от Вашето дете да Ви даде пълна информация -  как е минал учебният ден, какво са правили по предмети и какви задачи са възложени, какво е направено и какво остава да се изпълни и кога е срокът за изпълнение. Това показва ангажираност към детето и неговата работа и то се чувства оценено.
 19. В случай на възникнал проблем, недоразумение с учители, моля обръщайте се първо към учителя, после при нужда към класния ръководител или заместник-директор и най-накрая, в случай на необходимост, към директора на училището.
 20. Следете чатовете на децата в социалните мрежи, вайбър, инстаграм. Вече има доказани случаи на кибертормоз от деца към деца. Предвид деликатната възраст на учениците, особено от 5-7 клас, е възможно това да се случи без дори самите те да го въприемат сериозно. Понякога правят неща за забавление и игра, без да знаят какви правила нарушават. В тази връзка поговорете с тях и им обяснете кое поведение в интернет е приемливо и кое не.
 21. Не подценявайте никакви факти и обстоятелства, които Ви споделят децата в тази особена за всички ситуация. Всичко споделено е важно и може да е знак за някакъв проблем. В случай на нужда от съвет или подкрепа, потърсете училищен психолог.
 22. Ако сметнете за необходимо може да препоръчате на децата си да гледат телевизионните уроци по БНТ 2 и БНТ 4. Може да са им полезни.
 23. Разговаряйте с децата си и им обяснете, че ситуацията, в която се намираме е в световен мащаб, че само чрез спазване на правила и задължения можем да се преборим. Също така ги подгответе, че дистанционният режим със сигурност продължава до 12 април 2020 година, а при необходимост и след тази дата.
 24. В случай на нужда от осигуряване на техника се обърнете към директора на училището. Има налична служебна техника от комютърните кабинети, която може да Ви бъде предоставена за провеждане на обучението за времето на дистанцинния му режим. Не се притеснявайте да поискате! Не е срамно и някои от Вас вече го направиха! Ако можем да помогнем, сме насреща!

Ние, учителите заставаме до Вас и смятаме, че заедно ще можем да се справим в тежката за страната ни ситуация. Вярваме, че към момента успяваме на едно добро ниво, но това се случва, защото сме заедно за Вашите деца – родители и учители.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

Педагогическият екип на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“