Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път. На сайта на училището ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.

Линкът на електронното заявление ще се намира в сайта на училището в секция „План-прием“ и ще бъде активен на 21 април 2020 година.

Ако епидемичната обстановка покрай COVID - 19 се нормализира, заповядайте в 25. ОУ на една от следните дати:

 - 16 май 2020 г. (събота) от 9:00 ч. до 16:00 ч.,

 - 19 май 2020 г. (вторник) от 7:30 ч. до 14:00 ч. и

 - 21 май 2020 г. (четвъртък) от 7:30 ч. до 14:00 ч.

За полагане на подпис върху разпечатаното от училището електронно заявление и представяне пред комисията на копия от необходимите документи, които доказват обстоятелствата посочени в заявлението.

Ако поради епидемичната обстановка покрай COVID - 19 се наложи промяна на графика или някаква друга организация по приема, своевременно ще бъдете информирани чрез сайта на 25. ОУ.

На 01.06.2020 г. в 17.00 ч. ще бъдат обявени на електронната страница на училището списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

 

Следете ежедневно сайта на училището за получаване на актуална информация!