Еразъм+

Във връзка с реализирането на проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", по Програма „Еразъм+“, с регистрационен номер 2020-1-HR01-KA229-077823_4 в надпреварата за създаване на лого на проекта и след проведено гласуване две творби получиха най-много точки. Творбите са на Йордан Марков от 2.а клас и Александра Иванова от 6.г клас.

Учениците са удостоени с Грамота за първо място, която е част от ученическото им портфолио. 

Поради онлайн обучението и преминаване в присъствена форма само на начален етап лично грамотата си получи Йордан Марков. 

Предстоят още дейности по проекта, в които всеки може да покаже креативното си мислене.

Успех!