На 21.01.2021 г. се проведе Общински кръг на Национално състезание по компютърно моделиране.

В него участваха ученици от четвъртите класове. Те създадоха анимиран проект в средата за програмиране Scratch. Учениците разполагаха с 80 минути да представят анимация, свързана с текст на тема "Мама пингвин".

Всички участници се представиха достойно и демонстрираха познанията си в света на програмирането.

Допуснати до Областен кръг са:

1. Виктор Анев Анев, 4.б клас - 94т.

2. Сияна Стоимен Минчева, 4.г клас - 84т.

3. Елена Ивайлова Иванова, 4.а клас - 79т.

Успех на победителите!