На 25.01.2020 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон", училище за победители, участва в Национален научнo-образователен фестивал "Намереното поколение". Събитието имаше за цел да популяризира иновативни методи за обучение, въведени в образователната дейност. Клуб "Роботика" към училището беше достоен представител на фестивала. Учениците Виктория Миланова от 7.а клас, Кристиян Михайлов от 7.а клас, Борислав Пашов от 5.а клас, Кристиян Луканов от 5.а клас и Владимир Григоров от 5.б клас, всички участници в клуба по "Роботика", представиха своите проекти. Чрез конструирането на роботи и програмирането им да изпълняват мисии децата изследват как работи заобикалящия ни свят и опознават новите технологии. Също така те развиват своето мислене в областта на математиката и други науки, не се страхуват да експериментират и се учат да решават проблемите в екип. По този начин те се мотивират към развитие в професионален и личен план.