Уважаеми родители и ученици,

РА "Красно село" обявява конкурс за:

- картички и сувенири, израбортени от ученици;

- есе, стихотворение, творба, написани от ученици на тема: "Без любов - всичко е нищо".

Творбите се предават на г-жа Невена Серафимова до 05.02.2020 г. Произведенията да бъдат надписани с трите имена, клас и училище на участника.