Уважаеми родители,

 

       Предвид на вече доказани случаи на COVID-19 в 7. клас и по предписание на СРЗИ, с цел предотвратяване на разпространението на корона вирусната инфекция, Ви уведомяваме, че всички седми класове преминават към обучение от разстояние в електронна среда в платформата на Microsoft Teams за периода от 11.10.2021г. до 20.10.2021г. включително. Образователният процес за посочения период ще се осъществява по временен дневен режим, даден по-долу.

       На 21.10.2021г. се възстановява образователният процес в присъствена форма за 7. клас.

       Останалите класове от прогимназиален етап засега продължават обучението си в присъствена форма. Настоятелно Ви молим да обърнете сериозно внимание на децата си да носят непрекъснато маски, докато са в училище /в часовете и в междучасията/, както и да спазват строго санитарно-хигиенните изисквания. Осигурявайте им достатъчно лични предпазни средства! Дори и при най-малкото съмнение не ги пращайте на училище до изясняване на симптоматиката. Надяваме се на разбиране и съдействие!

      

ВРЕМЕНЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

НА  7. КЛАС, СЧИТАНО ОТ 11.10.2021г. ДО 20.10.2021г. ВКЛ.

Час

 

VII клас

 І   час

       8:10 –   8:40

ІІ  час

       8:50 –   9:20

ІІІ час

9:40 – 10:10

ІV час

     10:40 – 11:10

V  час

     11:30 – 12:00

VІ час

     12:20 – 12:50   

VII час

     13:10 – 13:40

 

       Дневното разписание на онлайн часовете е съобразено с дневното разписание на    учителите, преподаващи едновременно в присъствена форма, при която часовете са с продължителност 40 минути, и в електронна среда с часове от 30 минути.