Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приложено Ви предоставяме линк с публикувани графика за дейностите за I клас за учебната 2020/2021 и прилежащите райони за училищата, които са утвърдени от кмета на Столична община.

 

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/utv-rdeni-prilezasi-rajoni-i-grafik-na-dejnostite-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas-za-ucebnata-2020-2021-godina?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

от Ръководството