Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Във връзка с Графика на дейностите по прием в първи клас за учебната 2020/2021 година, моля да се запознаете с линк от сайта на Столична община с информация за записването за 1 клас